Hướng dẫn sửa "Lỗi Đăng Nhập" trong LMHTcác bạn copy đoạn này và thay thế nhé:
host=prodvn1.lol.garenanow.comxmpp_server_url=chat vn1.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=
ladderURL=
helpURL=
lq_uri=
storyPageURL=
loadModuleChampionDetail=true
featuredGamesURL=
ekg_uri=
riotDataServiceDataSendProbability=1.0

Nguồn: congnghe24.org

Xem thêm bài viết khác: https://congnghe24.org/cong-nghe/

3 Comments

  1. ad oi em khong mo duoc lol.properti thi lam sao duoc vay ad

  2. bạn có chơi minecraft phải không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *