Aeon Mall Binh Duong Canary – Shopping Heaven in Vietnam – Part 3 – The Mall, the 1st and 2nd floor.Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 2 The Mall – The first and second floor
Learning English from Landscapes – Học tiếng Anh qua phong cảnh là chương trình mới do Anh Ngữ Su Ben / Su Ben English thực hiện nhằm giới thiệu các công trình, địa danh, phong cảnh đẹp ở mọi nơi tới các bạn học tiếng Anh, bạn bè quốc tế.
Trong tập này, chúng tôi giới thiệu đến mọi người Trung tâm thương mại Aeon Mall Binh Duong Canary tại Bình Dương, Việt Nam.

Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 1 – The route (Lộ trình)

Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 2 The Mall – Ground Floor (Tầng trệt)

Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 2 The Mall – The first and second floor (Tầng 1 và 2)

Nguồn: congnghe24.org

Xem thêm bài viết khác: https://congnghe24.org/xe/

1 Comment

 1. Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 1 – The route (Lộ trình)

  https://www.youtube.com/watch?v=v7ms22JJzO8&t=304s

  Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 2 The Mall – Ground Floor (Tầng trệt)

  https://www.youtube.com/watch?v=FKEOry3JLPg&t=674s

  Aeon Mall Binh Duong Canary – Part 2 The Mall – The first and second floor (Tầng 1 và 2)

  https://www.youtube.com/watch?v=43rOKx987VQ&t=479s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *