Các phím tắt bàn phím Mở trực tiếp trình quản lý tác vụ Nếu bạn muốn bỏ qua sự gián đoạn xảy ra khi bạn nhấn Ctrl và Alt và Del và chuyển trực tiếp đến trình quản lý tác vụ, nhấn Ctrl và Shift sẽ chạy trực tiếp. SửContinue Reading